Boeken
Wetenschap is geen mening!
door Roel Grit
Klimaat, energie en stikstof uitgelegd ISBN: 9789001010904
Tata Steel IJmuiden: IJzer- en staalproductie met CO 2 -uitstoot Aan ijzererts Fe 2 O 3 kan op verschillende manieren zuurstof O worden onttrokken. Er blijft dan ijzer Fe over. Het erts moet dan met een stof in aanraking komen die graag met zuurstof reageert. Stoffen die graag met zuurstof reageren zijn brandbare stoffen. Hieronder zijn die brandbare stoffen: cokes (uit steenkool), aardgas en waterstof.

Momenteel (2021) verantwoordelijk voor 6% CO

2

alle uitstoot in Nederland

ijzererts + cokes (uit steenkool) 2 Fe 2 O 3 + 3 C ----------> 4 Fe + 3 CO 2 4 Fe geeft 3 CO 2 , dus 8 Fe geeft 6 CO 2 Op termijn helft minder uitstoot CO 2 met aardgas ijzererts + aardgas 4 Fe 2 O 3 + 3 CH 4 ----------> 8 Fe + 6 H 2 O + 3 CO 2 8 Fe geeft 3 CO 2

Uiteindelijke geen uitstoot CO

2

met waterstof

ijzererts + groene H 2 * 2 Fe 2 O 3 + 6 H 2 ----------> 4 Fe + 6 H 2 O 4 Fe geeft 0 CO 2 , dus 8 Fe geeft 0 CO 2
* Als grijze of blauwe waterstof H 2 wordt gebruikt, komt er wel CO 2 vrij. Immers: bij de productie hiervan ontstaat CO 2 . Bij groene waterstof is dat niet zo.
<<< Terug naar Extra Info <<< Terug naar Extra Info <<< Terug naar Extra Info