Wetenschap is geen mening!
Het boek Wetenschap is geen mening De Nederlandse stikstofcrisis is een luxeprobleem, de energiecrisis is een wereldprobleem. De klimaatcrisis dreigt een ramp te worden voor de leefbaarheid in de wereld en vooral voor Nederland dat deels onder de zeespiegel ligt. Deze drie crisissen kun je pas goed begrijpen met enige kennis van natuurwetenschappen. In het boek komen de achtergronden van opwarming, het stikstof- en energieprobleem aan de orde met onderwerpen als fossiele energiebronnen, wind- en zonne-energie, bio-energie, gebruik van energie en elektriciteit, de waterstofeconomie en energie in onze voeding. Het boek is voor nieuwsvolgers, politici en beslissers. In het hbo-onderwijs kan het bij het onderwerp duurzaamheid ingezet worden. Veel onderwerpen gaan dieper dan in een krant, maar steeds op een begrijpelijke manier. Enkele opmerkelijke zaken in het boek. Nederland stoot elke anderhalf jaar net zoveel broeikasgas CO 2 uit als momenteel in de atmosfeer boven Nederland aanwezig is. Gelukkig is de wereld groter en waait het. Ons stikstofprobleem wordt grotendeels veroorzaakt door import van sojabonen voor vee. De versnelde opwarming van de aarde - met allerlei opslingereffecten - bedreigt onze dijken. Tweederde van de Nederlanders woont momenteel onder zeeniveau. Door smeltende gletsjers loopt de drinkwatervoorziening van miljarden mensen gevaar. Sommige “energiebronnen” leveren nauwelijks energie op. Het begrip Energy Return on Investment EROI zegt hoeveel eenheden energie je uit een energiebron krijgt als je er één eenheid energie in stopt (alle energie meegerekend).
door Roel Grit
Klimaat, energie en stikstof uitgelegd ISBN: 9789001010904