Wetenschap is geen mening!

Aanvullende informatie bij het boek

Via onderstaande linkjes kun je extra informatie op onderwerpen opvragen. Deze informatie komt dus niet voor in het boek en is een verdieping. 1. Natuurwetenschap is overal! 2. Stikstofprobleem een luxe probleem? 3 Wereldwijd energieprobleem 4. Fossiele brandstoffen 5. Opwarming van de aarde 6. Elektriciteit, een schone energiebron 7. Duurzame of hernieuwbare energie 8 Waterstofeconomie 9. Kernenergie 10. Voeding
door Roel Grit
Klimaat, energie en stikstof uitgelegd ISBN: 9789001010904