Wetenschap is geen mening!
door Roel Grit
Klimaat, energie en stikstof uitgelegd ISBN: 9789001010904
‘Klimaat, stikstof, energietransitie en milieubeleid zijn gebaat bij een brede maatschappelijke discussie. Experts mogen niet het laatste woord hebben en mensen die alleen maar zenden in plaats van naar elkaar te luisteren evenmin. Maar die discussie moet gevoerd worden zonder vooroordelen en op basis van kennis. Dit boek biedt daarbij een ideaal handvat. Professor dr. Jan Pronk, ex-minister vier kabinetten
Meer aanbevelingen (quotes)
‘Voor een leek als ik een begrijpelijk boek over onze problemen met klimaat, energie en stikstof. Leuk om te lezen! Ik heb nooit scheikunde gehad, maar dit begrijp ik. Door dit boek lees ik de krant nu heel anders.’ Drs. Willem Bakker, onderwijsmanager, docent Frans
'Dit boek is broodnodig: er zijn veel misverstanden over onze problemen met stikstof en klimaat. Dit boek geeft een heldere uitleg en een compleet overzicht.’ Drs. Simon van Dullemen, scheikundige